Giới Thiệu

Nguyễn Khải Hoàn

Hoàn hiện tại là giám đốc kinh doanh của một tập đoàn Bất động sản tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Với 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, Nguyễn Khải Hoàn hy vọng giúp đỡ phần nào cho quý độc giả, các nhà đầu tư mới và chuẩn bị bước vào con đường đầu tư. 

Lĩnh vực hoạt động

Cập nhật sau

Cập nhật sau